Tytuł projektu: 
„Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego”

Cel projektu: 
Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze Gminy Dygowo i powiatu kołobrzeskiego poprzez zakup 2 lekkich wozów strażackich wraz z dodatkowym wyposażeniem (w tym sprzętem specjalistycznym do prowadzenia akcji ratownictwa przeciwpowodziowego, chemicznego i ekologicznego) dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie, wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Planowane efekty:
1. Poprawa jakości infrastruktury technicznej sprzętu podstawowego jednostek OSP w Dygowie i Czerninie; 
2. Skrócenie czasu dojazdu do pożaru oraz czasu podjęcia interwencji w sytuacjach wystąpienia innych zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii; 
3. Utrzymanie ciągłości gotowości do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP w Dygowie i Czerninie;
4. Zwiększenie liczby osób objętych ochroną przed zagrożeniami naturalnymi.

Wartość projektu:
1 147 590,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich:
807 840,00 zł

Copyright by Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie i informacje - dh Marcin Andrusieczko (admin)