Menu strony
Dane kontaktowe:

Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie
ul. Ogrodowa 14 78-113 Dygowo
telefon alarmowy 998 i 112

internet: www.osp.dygowo.pl
e-mail: osp_dygowo@wp.pl
admin www: tel. 728 985 213
NIP: 671-173-71-23
REGON: 331266776
KRS: 0000193910

nr konta bankowego:
66 8562 0007 0042 7256 2000 0010

Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie powstała zaraz po wojnie. Juz w 1945 roku dzięki aktywności sołtysa pana Jana Figury powstało tu pierwsze pogotowie pożarnicze. Obok dzisiejszej remizy stały beczki z wodą. Wyznaczeni byli gospodarze, którzy zobowiązali się do użyczenia koni do transportu poniemieckiej sikawki i wody. W 1947 roku zaczął działać pierwszy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarne. Nowa Jednostka zimą 1948 roku odkupiła za pieniądze składkowe członków, zdewastowaną motopompę marki MAGIRUS. Po remoncie przeprowadzonym przez strażaków stanowiła ona podstawowe wyposażenie jednostki. W lipcu 1949 roku odbyły się wybory, podczas których Komendantem Straży Pożarnej w Dygowie został Dh Zdzisław Grzelak. Wyposażenie stanowiło: czterokołowa sikawka z kompletem węży, dwie drabiny przystawne, prądownica i wąż ssawny, motopompa "MAGIRUS" o wydajności 200L., kilka toporków i inny potrzebny sprzęt. Wiosną 1950 roku nastąpiła likwidacja Związku ochotniczych Straży Pożarnych. Wydarzenia te zmieniły struktury organizacyjne Straży Ochotniczych. Zaszły konieczność powołania Terenowej Komendy Straży Pożarnej. W 1951r. na wyposażeniu znalazł się wysłużony w piaskach Sachary skrzynioweic marki Peugeot, wyposażony w motopompę Steyr. Sprzęt ten mimo niewielkiej sprawności umożliwiał prowadzenie działań gaśniczych. Powołaną Komendę Straży tworzyli: Leon Kilianz-ca komendanta ds. kulturalno-oświatowych, Czesław Moszczyński z-ca komendanta ds. technicznych, Czesław Kosztowny skarbnik, Stefan Pacyna gospodarz, Józef Sołtys sekretarz. To właśnie oni dzięki swojej postawie i poświęceniu werbowali w szeregi powstałej Komendy nowych członków, którzy sukcesywnie zdobywali wiedzę teoretyczną na organizowanych szkoleniach a praktykę podczas licznych ćwiczeń i akcji gaśniczych na terenie działania Jednostki. Działalność Straży w tamtych czasach nie sprowadzała się tylko do gaszenia pożarów i udziału w szkoleniach. Strażacy w wielu uroczystościach, podczas których odznaczani byli Krzyżami Zasługi i medalami,, za zasługi dla pożarnictwa". Uroczystości te często połączone były z zabawami tanecznymi, na których do tańca przygrywali muzykanci z własnej orkiestry dętej. Orkiestra dęta OSP Dygowo grała do 1978 roku na wszelkiego rodzaju uroczystościach na terenie Gminy Dygowo i Powiatu Kołobrzeskiego.

Kilka fotografii z tamtego okresu jednostki:

Copyright by Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie i informacje - dh Marcin Andrusieczko (admin)