Menu strony
Dane kontaktowe:

Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie
ul. Ogrodowa 14 78-113 Dygowo
telefon alarmowy 998 i 112

internet: www.osp.dygowo.pl
e-mail: osp_dygowo@wp.pl
admin www: tel. 728 985 213
NIP: 671-173-71-23
REGON: 331266776
KRS: 0000193910

nr konta bankowego:
66 8562 0007 0042 7256 2000 0010

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy

Stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.
Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.: powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu, wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa, centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

Na poziomie powiatowym system tworzą następujące podmioty systemu:

 • Komenda Państwowej Straży Pożarnej
 • Jednostki ochrony przeciwpożarowej mające swoją siedzibę na terenie powiatu
 • Powiatowy zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
 • Włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje
 • Specjaliści od ratownictwa i inne służby

KSRG na terenie powiatu tworzą:

 • JRG PSP w Kołobrzegu (www.psp.kolobrzeg.pl)
 • OSP Dygowo (www.dygowo.osp.org.pl)
 • OSP Gościno (www.osp.goscino.com.pl)
 • OSP Siemyśl
 • OSP Stary Borek
 • OSP Rymań
 • OSP Ustronie Morskie (osp.ustronie-morskie.pl)
Copyright by Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie i informacje - dh Marcin Andrusieczko (admin)