Menu strony
Dane kontaktowe:

Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie
ul. Ogrodowa 14 78-113 Dygowo
telefon alarmowy 998 i 112

internet: www.osp.dygowo.pl
e-mail: osp_dygowo@wp.pl
admin www: tel. 728 985 213
NIP: 671-173-71-23
REGON: 331266776
KRS: 0000193910

nr konta bankowego:
66 8562 0007 0042 7256 2000 0010

Zarząd Gminny ZOSP RP w Dygowie

W sobotę 9 lipca we Wrzosowie w remizo - świetlicy odbył się Zjazd Gminny ZOSP RP Gminy Dygowo. Celem zjazdu było wybranie nowych władz do zarządu oddziału, przedstawicieli do zjazdu oddziału powiatowego jak i delegatów. Zjazd otworzył dh. prezes Marcin Andrusieczko, który przedstawił cel zjazdu, a następnie uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków w ostatniej kadencji. W dalszej kolejności wybrano przewodniczącego zjazdu, którym został dh. Szymon Skibai. Obecni goście zaproszeni na zjazd to: Helena Rudzis Gruchała- w-ce Starosta Powiatowu Kołobrzeskiego, Zawadzki Marek- Wójt Gminy Dygowo, Artur Wasiweski - Przewodniczący Rady Gminy Dygowo, Emila Królik - UG Dygowo, Jerzy Bartnik - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Kołobrzegu, bryg. mgr inż. Krzysztof Makowski - Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu, Grzegorz Starczyk - w-ce Przewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeskiego. Przed rozpoczęciem obrad uhonorowano druha Marka Zawadzkiego srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”, a jednostce OSP Wrzosowo wręczono pamiątkowy dzwon. Po tym przystąpiono do porządku obrad. Odczytane zostało sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2011-2016 i sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu. Absolutorium zostało udzielone. Następnie zgodnie z procedurami wybrano nowy Zarząd Gminny w skład którego weszli :

Prezes ZG ZOSP RP: Marcin Tekiel
W-ce prezes: Łukasz Martyniec, Wojciech Różycki
Komendant Gminny: Szymon Skiba
Sekretarz: Bartłomiej Maszka
Skarbinik: Wygaś Tadeusz
Członkowie: Tomasz Matczak, Robert Strzałkowski, Sebastian Łopiński, Alicja Łaput, Helena Rudzis Gruchała, Sebastian Minkiewicz, Krzysztof Wawszczyk, Przemysław Głogowski, Marcin Górniak.

Przedstawiciele ZG ZOSP RP na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Prezez ZG ZOSP RP: Marcin Tekiel
W-ce Prezes: Wojciech Różycki
Skarbnik: Wygaś Tadeusz

Copyright by Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie i informacje - dh Marcin Andrusieczko (admin)